Menu Close

TIJELA DRUŠTVA

Skupština, Nadzorni odbor, Uprava

Skupština

Skupština je najviši organ Društva kojega čini po jedan predstavnik osnivača Društva neovisno o visini poslovnih udjela. Svaki član ima u Skupštini onoliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela upisan u knjigu poslovnih udjela.  Odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora i Uprave, godišnjim financijskim izvješćima, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, izmjeni Društvenog ugovora, statusnim promjenama i prestanku rada Društva.

Skupština Vodovoda Imotske krajine d.o.o. broji 10 članova:

ČLANOVI SKUPŠTINE DRUŠTVA:PredstavnikPoslovni udjeli i ulozi
Grad ImotskiIvan Budalić6.605 poslovnih udjela – 37,18 %
Općina PodbabljeIvan Karin2.134 poslovnih udjela – 12,00 %
Općina Cista ProvoBožo Ćubić1.851 poslovnih udjela – 10,41 %
Općina ProložacMate Lasić1.779 poslovnih udjela – 10,01 %
Općina LovrećPetar Petričević1.299 poslovnih udjela – 7,31 %
Općina RunovićiMario Repušić1.271 poslovnih udjela – 7,16 %
Općina ZmijavciMijo Šuto919 poslovnih udjela – 5,17 %
Općina ZagvozdMiro Gaće831 poslovnih udjela – 4,68 %
Općina LokvičićiBranko Knezović548 poslovnih udjela – 3,08 %
Općina ŠestanovacMartin Merčep533 poslovnih udjela – 3,00 %

Nadzorni odbor

Članove Nadzornog odbora Društva imenuje i opoziva Skupština Društva. Po jednog člana predlažu Grad Imotski, radnici Društva te pet članova sve općine zajedno. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Duštva, daje suglasnost na cijenu komunalnih usluga i općih akata Društva. Izravno ili putem ugovorenih stručnjaka ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge isprave u svezi poslovanja Društva. Pregledava godišnje izvještaje Društva, po potrebi saziva Skupštinu Društva te obavlja druge zadaće, koje su mu povjerene zakonom ili Društvenim ugovorom.

Nadzorni odbor Vodovoda Imotske krajine d.o.o. broji 7 članova, a mandat im traje 4 godine:

ČLANOVI NADZORNOG ODBORAPREDSTAVNIKFUNKCIJA
Općina Cista ProvoMarijan Kurtovićpredsjednik
RadniciIvana Ujevićzamjenica predsjednika
Grad ImotskiDamljan Vujčićčlan
Općina LokvičićiIvica Jurić-Kaćunićčlan
Općina ZmijavciDamir Ivkošićčlan
Općina ProložacDanijel Bonovilčlan
Općina PodbabljeAnte Kujundžićčlan

Uprava

Uprava Društva vodi poslovanje Društva i upravlja njezinom imovinom sukladno zakonu, Društvenom ugovoru, te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. U vođenju poslova Uprava je dužna i ovlaštena poduzimate sve radnje i donositi sve odluke koje smatra potrebitim za uspješno vođenje poslova Društva i njezino djelovanje. Sastoji se od jednog člana, direktora Društva, u mandatu od 5 godina.

Član Uprave – Direktor Društva je dr.sc. Mirela Jukić, dipl.ing.