Menu Close

TIJELA DRUŠTVA

Dobrodošli na naše internet stranice!

Vodovod Imotske krajine d.o.o.
za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

Skupština, Nadzorni odbor, Uprava

Skupština

Skupština je najviši organ Društva kojega čini po jedan predstavnik osnivača Društva neovisno o visini poslovnih udjela. Svaki član ima u Skupštini onoliko glasova koliko iznosi postotak njegovog udjela upisan u knjigu poslovnih udjela.  Odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora i Uprave, godišnjim financijskim izvješćima, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, izmjeni Društvenog ugovora, statusnim promjenama i prestanku rada Društva.

Skupština Vodovoda Imotske krajine d.o.o. broji 10 članova:

ČLANOVI SKUPŠTINE DRUŠTVA:PredstavnikPoslovni udjeli i ulozi
Grad ImotskiAnte Đuzel6.605 Poslovnih udjela-37,18 %
Općina PodbabljeMario Ujević2.134 Poslovnih udjela-12,00 %
Općina Cista ProvoBožo Ćubić1.851 Poslovnih udjela-10,41 %
Općina ProložacMate Lasić1.779 Poslovnih udjela-10,01 %
Općina LovrećAnte Babić1.299 Poslovnih udjela-  7,31 %
Općina RunovićiJosip Lešina1.271 Poslovnih udjela-  7,16 %
Općina ZmijavciMiroslav Karoglan919    Poslovnih udjela-  5,17 %
Općina ZagvozdMiro Gaće831    Poslovnih udjela-  4,68 %
Općina LokvičićiBranko Knezović548    Poslovnih udjela-  3,08 %
Splitsko-dalmatinska županijaZlatko Ževrnja533    Poslovnih udjela-  3,00 %

Nadzorni odbor

Članove Nadzornog odbora Društva imenuje i opoziva Skupština Društva. Po jednog člana predlažu Grad Imotski,  Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodoma i radnici Društva te četiri člana sve općine zajedno. Imenuje i opoziva člana Uprave društva, nadzire vođenje poslova Duštva, daje suglasnost na cijenu komunalnih usluga i općih akata Društva. Izravno ili putem ugovorenih stručnjaka ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge isprave u svezi poslovanja Društva. Pregledava godišnje izvještaje Društva, po potrebi saziva Skupštinu Društva te obavlja druge zadaće, koje su mu povjerene zakonom ili Društvenim ugovorom.

Nadzorni odbor Vodovoda Imotske krajine d.o.o. broji 7 članova, a mandat im traje 4 godine:

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA PREDSTAVNIK FUNKCIJA
Splitsko-dalmatinska županija Jadranka Brečić predsjednica
Radnici Željko Topić zamjenik predsjednice
Grad Imotski Damjan Vujčić član
Općina Zmijavci Dr. Jakov Todorić član
Općina Podbablje Marko Jonjić član
Općina Lokvičići Ivica Jurić Kaćunić član
Općina Cista Provo Tomislav Šitum član

Uprava

Uprava Društva vodi poslovanje Društva i upravlja njezinom imovinom sukladno zakonu, Društvenom ugovoru, te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. U vođenju poslova Uprava je dužna i ovlaštena poduzimate sve radnje i donositi sve odluke koje smatra potrebitim za uspješno vođenje poslova Društva i njezino djelovanje. Sastoji se od jednog člana, direktora Društva, u mandatu od 5 godina.

Član Uprave – Direktor Društva je Luka Ćorić, dipl.ing.

tel: 021/843–550