Menu Close

JAVNA NABAVA

Dobrodošli na naše internet stranice!

Vodovod Imotske krajine d.o.o.
za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

vodovod-imk.hr

Javna nabava

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave Usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski

Preuzmite dokument .Pdf

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave

Preuzmite dokument .Pdf

Inicijalni plan nabave

Preuzmite dokument .xlsx

Promjena dokumentacije za postupak Nadogradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Imotski – NADZOR RADOVA

Naručitelj: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski je uvrstio novi dokument / promijenio postojeći (Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)) za postupak Nadogradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Imotski – NADZOR RADOVA.
Dokument možete preuzeti ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3658423

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

UGOVOR O USLUGAMA TEHNIČKE I ADMINISTRATIVNE PODRŠKE UPRAVLJANJA PROJEKTOM
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument .pdf


Objava 2019/S 0F6-0040677 -“Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave” je zaprimljena za slanje u Elektronički oglasnik Europske unije

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski je uspješno zaprimljena i biti će poslana u Službeni list Europske unije: 15.10.2019.,
Broj objave: 2019/S 0F6-0040677.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.


REGISTAR UGOVORA u 2018.godini

Preuzmite dokument .docx


Dokumentacija za nadmetanje za projekt
„VODOOPSKRBA OPĆINE ZAGVOZD, Cjevovod Krstatice – Slivno i ogranci za Radiće, Bakote, Erceze, Prodane i Pružiće“

Preuzmite dokument .zip


PRAVILNIK O PROVOĐENJU JEDNOSTAVNE NABAVE

Preuzmite dokument .pdf


Izvješća za projekt
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument .zip


Dokumentacija za nadmetanje za projekt
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument .zip


IZJAVA O POSTOJANJU/NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (“NARODNE NOVINE” BR. 90/2011)
za čelnika tijela naručitelja/člana upravnog tijela naručitelja/člana nadzornog tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)

Preuzmite dokument .pdf


PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. IMOTSKI U SUKOBU INTERESA

Preuzmite dokument .pdf