Menu Close

JAVNA NABAVA

Dobrodošli na naše internet stranice!

Vodovod Imotske krajine d.o.o.
za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

vodovod-imk.hr

Javna nabava

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave

Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave za postupak: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski – IZGRADNJA LINIJSKIH GRAĐEVINA je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 31.3.2021.

Broj objave: 2021/S 0F6-0012578.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave

Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave za postupak: Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Imotski s izgradnjom postrojenja za solarno sušenje mulja I. etapa je uspješno zaprimljena i biti će poslana u Službeni list Europske unije: 31.3.2021.

Broj objave: 2021/S 0F6-0012559.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Objava 2021/S 0F6-0011058 – “Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave” objavljena je u Službenom listu Europske unije

Objava 2021/S 0F6-0011058 objavljena je u Službenom listu EU pod brojem 2021/S 058-147716 s datumom objave 24.03.2021.

Vrsta dokumenta: Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave

Naručitelj: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski

Postupak: Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje GRUPA 2 – vozila za prijevoz radnika i opreme-materijala.

Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4894700

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Plan nabave za 2021. godinu

Preuzmite dokument .docx

Objavljena je Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Imotski s izgradnjom postrojenja za solarno sušenje mulja I. etapa

Naručitelj: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski je objavio Presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za postupak Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Imotski s izgradnjom postrojenja za solarno sušenje mulja I.etapa.”. 
Presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda možete preuzeti ovdje.

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3950988

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Promjena dokumentacije za postupak Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Imotski s izgradnjom postrojenja za solarno sušenje mulja I. etapa

Naručitelj: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski je uvrstio novi dokument / promijenio postojeći (Odluka o odabiru predmeta/grupe) za postupak Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Imotski s izgradnjom postrojenja za solarno sušenje mulja I. etapa.
Dokument možete preuzeti ovdje.

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3950988

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave Usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski

Preuzmite dokument .Pdf

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave

Preuzmite dokument .Pdf

Plan nabave za 2020. godinu

Preuzmite dokument .xlsx

Inicijalni plan nabave

Preuzmite dokument .xlsx

Promjena dokumentacije za postupak Nadogradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Imotski – NADZOR RADOVA

Naručitelj: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski je uvrstio novi dokument / promijenio postojeći (Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)) za postupak Nadogradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Imotski – NADZOR RADOVA.
Dokument možete preuzeti ovdje.

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3658423

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

UGOVOR O USLUGAMA TEHNIČKE I ADMINISTRATIVNE PODRŠKE UPRAVLJANJA PROJEKTOM
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument .pdf

Objava 2019/S 0F6-0040677 – “Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave” je zaprimljena za slanje u Elektronički oglasnik Europske unije

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski je uspješno zaprimljena i biti će poslana u Službeni list Europske unije: 15.10.2019.,
Broj objave: 2019/S 0F6-0040677.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

REGISTAR UGOVORA u 2018.godini

Preuzmite dokument .docx

Dokumentacija za nadmetanje za projekt
„VODOOPSKRBA OPĆINE ZAGVOZD, Cjevovod Krstatice – Slivno i ogranci za Radiće, Bakote, Erceze, Prodane i Pružiće“

Preuzmite dokument .zip

PRAVILNIK O PROVOĐENJU JEDNOSTAVNE NABAVE

Preuzmite dokument .pdf

Izvješća za projekt
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument .zip

Dokumentacija za nadmetanje za projekt
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument .zip

PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Preuzmite dokument .pdf

IZJAVA O POSTOJANJU/NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (“NARODNE NOVINE” BR. 90/2011)
za čelnika tijela naručitelja/člana upravnog tijela naručitelja/člana nadzornog tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)

Preuzmite dokument .pdf

PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. IMOTSKI U SUKOBU INTERESA

Preuzmite dokument .pdf