Menu Close

Rezultati analize sirove vode izvora Opačac za 2019. godinu

U prilogu se nalazi analitičko izvješće sirove vode uzorkovano na izvoru Opačac od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split.

Analitičko izvješće sirove vode izvora Opačac za 2019. godinu .pdf