Menu Close

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak

Objava: Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 4. lipnja 2019. godine.

Broj objave: 2019/S 0F5-0022650.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.  za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski je uspješno zaprimljena i biti će poslana u Službeni list Europske unije: 4. lipnja 2019. godine.

Broj objave: 2019/S 0F5-0022650.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izbor niku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.