Menu Close

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava – Rezultati postupka nabave za postupak: Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje GRUPA 2 – vozila za prijevoz radnika i opreme-materijala je uspješno zaprimljena i biti će poslana u Službeni list Europske unije: 19.3.2021. godine.

Broj objave: 2021/S 0F6-0011058.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr.