Menu Close

Nove cijene vodnih usluga

Po odluci Skupštine Društva, od 01. srpnja 2016. godine primjenjuje se novi cjenik vodnih usluga.

Možete ga pregledati ovdje.