Menu Close

Analitičko izvješće revizorskog monitoringa za 2019. godinu

U prilogu su analitička izvješća revizorskog monitoringa, napravljena u 2019. god.od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split. Uzorkovanje je provedeno na lokacijama: OŠ Aržano, DV.Imotski i OŠ Cista Velika.

Analitičko izvješće revizorskog monitoringa za 2019. godinu – OŠ Cista Velika .pdf
Analitičko izvješće revizorskog monitoringa za 2019. godinu – OŠ Aržano .pdf
Analitičko izvješće revizorskog monitoringa za 2019. godinu – DV Imotski .pdf