Menu Close

ZAKONI

Dobrodošli na naše internet stranice!

Vodovod Imotske krajine d.o.o.
za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

vodovod-imk.hr

Zakoni

Zakon o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14

Zakon o vodama (Narodne novine br. 153 od 21.12.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o vodama (Narodne novine br. 130 od 16.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br. 56 od 10.05.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o vodama (Narodne novine br. 14 od 5.02.2014.)

Preuzmi dokument

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56 od 10.05.2013.) – Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (»Narodne novine«, br. 47/08.), osim priloga I., II. i III. toga Pravilnika, koji prestaju važiti danom stupanja na snagu pravilnika iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona.

Preuzmi dokument

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 153 od 21.12.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 56 od 10.05.2013.), Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 154 od 24.12.2014.)

Preuzmi dokument

Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14

Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41 od 31.03.2014.)

Preuzmi dokument

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25 od 28.02.2013.)

Preuzmi dokument

Zakon o hrani NN 81/13, 14/14, 30/15

Preuzmi dokument

Zakon o kemiklijama NN 18/13

Preuzmi dokument

Zakon o komunalnom gospodarstvu – pročišćeni tekst zakona

Zakon o komunalnom gospodrstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Preuzmi dokument