Menu Close

PRISTUP INFORMACIJAMA

Dobrodošli na naše internet stranice!

Vodovod Imotske krajine d.o.o.
za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

vodovod-imk.hr

Pristup informacijama

U skladu s pozitivnim propisima zakona Republike Hrvatske, Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti ovdje.

Odluku o određivanju službenika za informiranje možete preuzeti ovdje.