Menu Close

PRISTUP INFORMACIJAMA

vodovod-imk.hr

U skladu s pozitivnim propisima zakona Republike Hrvatske, Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti ovdje.

  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu .pdf
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje .pdf
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu .pdf