Menu Close

Priopćenje za medije – Potpisivanje Ugovora “Rekonstrukcija, izgradnja i opremanje magistralnog vodovoda Glavina Donja – Medvidovića Draga”

U prostorijama Vodovoda Imotske krajine d.o.o., dana 3. 6. 2024. u okviru projekta „Rekonstrukcija, izgradnja i opremanje magistralnog vodovoda Glavina Donja – Medvidovića Draga“ direktorica komunalnog poduzeća Vodovoda Imotske krajine d.o.o., dr. sc. Mirela Jukić, potpisala je Ugovor za izvođenje radova sa odabranom tvrtkom Lasić Company d.o.o. koju predstavlja direktorica Dijana Lasić Bajić.

Ugovorena vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 2.244.674,03 , odnosno 2.805.842,53 s PDV-om. Ugovorom predviđeno trajanje izvođenja svih radova je 12 mjeseci.

Svečanom potpisivanju Ugovora, uz gradonačelnika Grada Imotskog Ivana Budalića, su između ostalih prisustvovali i predstavnik Županijske Uprave za ceste Petar Škorić, kao partneri projekta te predstavnica Hrvatskih voda Irina Putica. Riječ je bila o trajno ograničenom Pozivu “Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026., NPOO.C1.3.R1-I4.02.

Navedenim projektom je obuhvaćena i sanacija kolnika na dijelu Medvidovića Draga odnosno izvanredno odražavanje LC 67161, Glavina Donja – Medvidovića Draga koji se financira sredstvima osiguranim od strane Županijske uprave za ceste, a ugovorena vrijednost radova je 1.035.706,50 € bez PDV-a, odnosno, 1.294.633,13 € s PDV-om dok je ugovorena vrijednost rekonstrukcije, izgradnje i opremanja magistralnog vodovoda Glavina Donja – Medvidovića Draga 1.208.967,53 € bez PDV-a, odnosno, 1.511.209,42 € s PDV-om.

Opća svrha projekta je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i smanjenje gubitaka, digitalizacija i modernizacija komunalne vodne infrastrukture, unaprjeđenje upravljanja i kontrole sustava te povećanje pouzdanosti i sigurnosti u pružanju vodnih usluga javne vodoopskrbe na području Imotske krajine.

Obzirom da je postojeći magistralni cjevovod izgrađen prije 70-ih godina prošlog stoljeća, riječ je o sustavu koji je zbog starosti potrebno potpuno rekonstruirati iz više razloga, a prije svega jer je isti izrađen od azbestno cementnih cijevi, zbog čega dolazi do čestih puknuća. Zbog nemogućnosti izolacije navedene dionice bez vode ostaje cijela zona koja broji 3779 stanovnika.

Obzirom da je navedeno naselje u kontinuiranom rastu velika je potreba da se sustav nadogradi kako bi se osigurali priključci za nove korisnike. Također, zbog vrlo starih sistema vodomjernih šahti za kućne priključke česti su kvarovi i puknuća na spojevima cijevi i vodomjera, a samim tim i gubici vode u sklopu čega je nužna zamjena postojećih šahti te vodomjera s novima koji imaju mogućnost digitalnog očitavanja.

Realizacijom projekta rekonstruirat će se 3,9 km magistralnog vodovoda DN 250 te paralelno s njim izgradnja i nova 3,9 km lokalnog vodovoda DN 110 u naselju Medvidovića Draga i Vinjani Donji.

Rekonstrukcijom, izgradnjom i opremanjem vodoopskrbne mreže ostvarit će se poboljšanja kako za korisnike vodne usluge tako i za isporučitelja na način da će se korisnicima vodne usluge omogućiti lakše priključenje, a isporučitelju olakšati održavanje. Također se planira i rekonstrukcija postojećih vodovodnih priključaka koji su, u praksi, najčešće mjesta na kojima se događaju kvarovi i puknuća, a samim tim i gubici vode u sklopu čega je i zamjena postojećih vodomjera novima s mogućnošću daljinskog očitavanja. Radi se o još jednom benefitu za korisnika vodne usluge i isporučitelja, jer će korisnik (putem aplikacije koju mu nudi isporučitelj) imati bolju kontrolu vlastite potrošnje te će na vrijeme moći uočiti nekontrolirana istjecanja. Isporučitelj će, također, imati veću kontrolu te bolji uvid u raspodjelu potrošnje unutar sustava.

Rekonstruirani vodoopskrbni cjevovodi kao i novoizgrađene dionice bit će opremljene zasunima na svim čvorištima što će omogućiti isporučitelju da u slučaju potrebe za zatvaranjem vode, broj korisnika koji će imati eventualni privremeni prekid u vodoopskrbi, svede na tehnički minimum.