Menu Close

Početak radova na projektu Aglomeracije Imotski, LOT 4

Radi se o izradi okna za mjerač protoka u Poljicima, a radovi će se izvoditi u vremenskom periodu od 07.02. do 14.02.2024. godine.

Radove će izvoditi tvrtka Energoherc, koja će ujedno postaviti i prometnu signalizaciju po projektima privremene regulacije prometa.