Menu Close

Objavljen je zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naručitelj Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski je objavio Presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za postupak Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje GRUPA 2 – vozila za prijevoz radnika i opreme-materijala.

Presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda možete preuzeti ovdje.

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4634276.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.