Menu Close

Objava

Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski potpisao je ugovor sa zajednicom izvršitelja na čelu s tvrtkom Hidroing d.o.o. Split o Izradi studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Imotski za sufinanciranje iz EU fondova. Ugovor uključuje izradu:

  • studije izvedivosti s analizom troškova i koristi projekta,
  • studije/elaborata o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i prirodu,
  • aplikaciju za prijavu projekta prema fondovima EU,
  • idejne i glavne projekti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
  • idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
  • dokumentaciju za nadmetanje za provedbu projekta.

Ukupna vrijednost ugovora je 4.718.500 kn (s PDV-om), a rok za izvršenje ugovora je kraj svibnja 2016. godine.

Izrada ugovorene dokumentacije je preduvjet za povlačenja sredstava iz EU fondova radi izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Imotski koja uključuje: Grad Imotski te Općine Proložac, Lokvičići, Podbablje, Zmijavci i Runovići.

Cilj cijelog projekta je osigurati opskrbljenost stanovništva zdravstveno ispravnom pitkom vodom i zaštititi okoliš na način da se komunalne otpadne vode prikupe sustavom javne odvodnje, pročiste na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i tako pročišćene ispuste u okoliš (rijeke, jezera i more)

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.659.080,00 kuna. Ovaj fond je namijenjen državama članicama za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u Europskoj uniji na području prometa i zaštite okoliša. Služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika, kao i promicanju održivog razvoja.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski.