Menu Close

Obavijest o puknuću glavne vodovodne cijevi

Poštovani,

obavještavamo Vas da potrošači GLAVINE DONJE, VINJANA DONJIH i MEDVIDOVIĆA DRAGE, zbog puknuća glavne cijevi, neće imati opskrbu pitkom vodom danas do 20:00 sati. Ovim putem Vas također obavještavamo da se potrošači, tijekom same sanacije puknuća, za vlastite potrebe mogu opskrbiti pitkom vodom preko hidranta u sklopu crpne stanice Opačac te preko cisterne s pitkom vodom koja se nalazi kod igrališta u Vinjanima Donjim.

S poštovanjem,

Vodovod Imotske krajine d.o.o.
TEHNIČKA SLUŽBA
Blajburška 133
21260 Imotski