Menu Close

KVALITETA VODE

Dobrodošli na naše internet stranice!

Vodovod Imotske krajine d.o.o.
za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

vodovod-imk.hr

Kvaliteta vode

KVALITETA VODE

Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za piće obavlja se u internom laboratoriju prema Planu prikupljanja uzoraka i Tjednom planu uzorkovanja, kojim su određene točke uzorkovanja, učestalost i vrsta analize. Također se kontrolira kvaliteta sirove vode na izvoru Opačac, proces kondicioniranja odnosno kloriranja (dezinfekcija), kvaliteta vode nakon kloriranja i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obuhvaća vodu nakon dezinfekcije, vodu u vodospremama, vodu u razvodnoj mreži i na mjestima potrošnje (vodomjerima potrošača). Svrha redovitih ispitivanja je dobivanje osnovnih podataka o senzorskoj, fizikalno-kemijskoj i mikrobiološkoj kvaliteti vode za ljudsku potrošnju te podataka o učinkovitosti rada postrojenja.

Svi pokazatelji kvalitete vode i njene zdravstvene ispravnosti određeni su prema “Pravilniku parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju” (NN 125/2013, 141/2013). Analiza vode za piće obuhvaća sljedeća određivanja:

  • SENZORSKE, FIZIKALNO-KEMIJSKE I KEMIJSKE OSOBINE VODE: temperatura, boja, miris, okus, mutnoća, pH, elektrovodljivost, slobodni rezidualni klor, oksidativnost, alkalitet, kloridi, tvrdoća, nitrati, nitriti, amonij, sulfati.
  • BAKTERIOLOŠKE OSOBINE VODE: aerobne bakterije pri 37°C, aerobne bakterije pri 22°C, Ukupni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa.

U 2014. g. u internom laboratoriju Društva analizirano je 3723 uzorka vode. Prema dobivenim rezultatima može se reći da je voda sa izvora Opačac po svojim fizikalno-kemijskim svojstvima izuzetne kvalitete i pitkosti te ne nalaže nikakvu preradu osim dezinfekcije koja se obavlja plinovitim klorom na samom izvoru (CS Opačac ), a dokloriranje se obavlja na CS/VS Poljica i CS/VS Lovreć (Natrijev hipoklorit, NaOCl).

TABLICA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA INTERNE ANALIZE
(u izradi)

Paralelno s internim laboratorijem parametre sukladnosti vode za ljudsku potrošnju prati i Nastavni zavod za javno zdravstvo Split jednom mjesečno/tri uzorka na unaprijed određenim lokacijama na distribucijskoj mreži prema Monitoringu Splitsko-dalmatinske županije.

REZULTATI ANALIZE ZA 2014. GODINU (NZJZ).pdf

DOKUMENTI MJESEČNIH NALAZA
(u izradi)

Monitoring izvorišta sirove vode po Ugovoru radi ovlašteni laboratorij Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iz Splita jedan put godišnje.

TABLICA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ANALIZE SIROVE VODE
(u izradi)

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potrošnju provodi i sanitarna inspekcija povremenim uzorkovanjem te redovitom kontrolom internih dokumenata, a isporučena voda je u granicama sanitarnih propisa vode za piće koji su stroži nego li u EU.