Menu Close

Javni natječaj za prijem u radni odnos

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos jednog zaposlenika na radnom mjestu
Pomoćnik voditelja sustava vodoopskrbe

na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci.

Uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije) koje kandidati moraju zadovoljiti za navedeno radno mjesto su:

 • VSS građevinskog ili strojarskog smjera,
 • poznavanje rada na računalu i Microsoft Office paketa,
 • aktivno poznavanje rada u Auto CAD-u,
 • znanje engleskog jezika,
 • 1 godinu radnog iskustva,
 • vozački ispit „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju obvezno priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja,
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • preslika vozačke dozvole.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je, osim traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o tom statusu.

Svi prijavljeni kandidati, koji ispunjavaju uvjete, bit će pozvani na razgovor. Ukoliko kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ponude za javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, ili na e-mail: ured@vodovod-imk.hr), rok za dostavu tražene dokumentacije je 20 dana od dana objave, na adresu:

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o.
Blajburška 133
21260 IMOTSKI
s naznakom „Natječaj za posao“.

Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.