Menu Close

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga možete preuzeti ovdje.