Menu Close

PROJEKTI

vodovod-imk.hr

Mrežnu stranicu projekta Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski možete pronaći na mrežnoj adresi http://www.aglomeracija-imotski.eu/ .

Objavljen je dokument Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski – NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Naručitelj: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski – NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

OBAVIJEST O NADMETANJU – sektorska nabava za postupak:
NADOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IMOTSKI S IZGRADNJOM POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA – I. ETAPA

Objava: Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava za postupak: Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Imotski s izgradnjom postrojenja za solarno sušenje mulja I.etapa je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 2.6.2020. godine,
Broj objave: 2020/S 0F5-0020899.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

NAZIV PROJEKTA:

IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE KRSTATICE – SLIVNO U OPĆINI ZAGVOZD

Ukupna vrijednost projekta: 4.332.949,70 kuna
EU sufinanciranje projekta: 4.332.949,00 kuna
lzvor financiranja: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

KORISNIK PROJEKTA:

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o.
Blajburška 133
21260 IMOTSKI
www.vodovod-imk.hr

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

2018. – 2020.

CILJ PROJEKTA:

opskrba dijela stanovništva pitkom vodom, odnosno onih dijelova općine Zagvozd koji do sada nisu imali pitku vodu