Menu Close

CIJENA VODE

Dobrodošli na naše internet stranice!

Vodovod Imotske krajine d.o.o.
za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

vodovod-imk.hr

Cijena vode

Isporučeni račun za vodne usluge sadrži nekoliko različitih parametara. U nastavku pogledajete što sve plaćate u računu za vodu:

 • Fiksni dio cijene vode (kn/mj) – mjesečni paušal
 • Varijabilni dio cijene vode (kn/m3) – po potrošnji

Cijena odvodnje:

 • Fiksni dio cijene odvodnje (kn/mj) – mjesečni paušal
 • Varijabilni dio cijene sakupljanja (kn/m3)
 • Varijabilni dio cijene pročišćavanja (kn/m3)
 • Naknada za razvoj odvodnje

Naknada:

 • Naknada za zaštitu voda
 • Naknada za korištenje voda

PDV se obračunava na:

 • Cijenu vode
 • Cijenu odvodnje
 • Fiksni dio cijene vode

Visina cijene vode i odvodnje različita je za pojedine kategorije potrošača. Za pregled cijena vode, odvodnje i naknada po m3 isporučene vode na području “Vodovoda Imotske krajine d.o.o.” kliknite na sljedeći link:

 • Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina .pdf
 • Odluka o cijenama vodnih usluga .pdf
 • Cjenik vode po kategorijama potrošača .pdf
 • Cjenik odvodnje po općinama (cijena prijevoznih usluga fekalke) .pdf
 • Cijene vodovodnih usluga .pdf