Plaćanje

Račun za vodu je plativ bez naplate naknade za usluge platnog prometa na blagajni Vodovoda Imotske krajine d.o.o. (Blajburška 133), u svim poslovnicama FINA-e te u svim poslovnicama Hrvatske pošte unutar Splitsko – dalmatinske županije.