Obavještavaju se svi korisnici vodnih usluga da je temeljem članka 36. Društvenog ugovora i temeljem članka 42. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, dana 27.01.2016. godine, donošena odluka o visini troškova isključenja i ponovnog priključenja uslijed neplaćanja vode u iznosu od 700,00 kn.

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ISKLJUČENJA I PONOVNOG PRIKLJUČENJA

Preuzmite dokument

Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski potpisao je ugovor sa zajednicom izvršitelja na čelu s tvrtkom Hidroing d.o.o. Split o Izradi studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Imotski za sufinanciranje iz EU fondova. Ugovor uključuje izradu:

  • studije izvedivosti s analizom troškova i koristi projekta,
  • studije/elaborata o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i prirodu,
  • aplikaciju za prijavu projekta prema fondovima EU,
  • idejne i glavne projekti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
  • idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
  • dokumentaciju za nadmetanje za provedbu projekta.

Ukupna vrijednost ugovora je 4.718.500 kn (s PDV-om), a rok za izvršenje ugovora je kraj svibnja 2016. godine.

Izrada ugovorene dokumentacije je preduvjet za povlačenja sredstava iz EU fondova radi izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Imotski koja uključuje: Grad Imotski te Općine Proložac, Lokvičići, Podbablje, Zmijavci i Runovići.

Cilj cijelog projekta je osigurati opskrbljenost stanovništva zdravstveno ispravnom pitkom vodom i zaštititi okoliš na način da se komunalne otpadne vode prikupe sustavom javne odvodnje, pročiste na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i tako pročišćene ispuste u okoliš (rijeke, jezera i more)

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.659.080,00 kuna. Ovaj fond je namijenjen državama članicama za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u Europskoj uniji na području prometa i zaštite okoliša. Služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika, kao i promicanju održivog razvoja.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski.

Obavještavaju se poslovni korisnici naših usluga (obveznici javne nabave) da će od 01.01.2016.g.u funkciji biti E-RAČUN , stoga se isti mole da u što kraćem vremenskom roku dostave svoje e-mail adrese u:
Vodovod Imotske krajine d.o.o. ; Blajburška 133 putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona: 021/670-449
Napominjemo da dostava računa neće više biti putem pošte i inkasatora već samo elektronski.

Vodovod Imotske krajine d.o.o. obvještava svoje korisnike da putem web stranice http://www.vik.komunalno.com/ mogu koristiti novu uslugu pod nazivom ''Moj račun''.

Aplikacija VIK KOMUNALNO je namijenjena svim korisnicima tvrtke Vodovod Imotske krajine d.o.o.
Aplikaciji se pristupa putem web stranice http://www.vik.komunalno.com/ upisivanjem korisničkog imena i lozinke, a isti se nalaze na svakom poslanom računu korisnika.
Prijavljivanjem u sustav možete doći do slijedećih informacija i radnji: pregled izdanih računa, pregled očitanja i potrošnje u proteklim razdobljima, pregled zaduženja i uplata.

Login na Moj račun
http://www.vik.komunalno.com/

Dolaskom zimskih uvjeta (zbog predviđenih niskih temperatura) potrebno je voditi računa o zaštiti vodovodnih instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja vode u njima.
Internu vodovodnu instalaciju te vodomjer u vodomjernom oknu potrebno je zaštititi kako bi se spriječio gubitak vode i nepotrebni dodatni troškovi na način da postavljena zaštita ne otežava očitanje glavnog vodomjera. Zidove i poklopac vodomjernog okna potrebno je zaštititi postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura ili vreću napunjenu rastresitim izolacijskim materijalom u vodomjerno okno. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od smrzavanja i omogućuje neometano očitanja vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.
Podsjećamo da je korisnik dužan zaštiti internu vodovodnu instalaciju i vodomjer te ukoliko dođe do njihovog oštećenja, djelatnici ovog Društva će ga zamijeniti o trošku korisnika.

Više članaka ...