Obavijest potrošačima,

ovim putem želimo demantirati natpise da je voda iz vodoopskrbnog sustava Imotske krajine zagađena kanalizacijskim fekalijama. Naime, pojavile su se priče da je došlo do zagađenja izvora Opačac te da voda nije za piće. Ovim putem iste želimo oštro demantirati te poručiti građanima da je voda ispravna i sukladna Pravilniku o kvaliteti vode za piće.

Mi svakodnevno monitoriramo vodu te ukoliko bilo koji parametar odstupa od Pravilnika dužni smo obavijestiti javnost, stoga možemo reći da su sve ovo samo neistine i špekulacije koje, ne znamo iz kojeg razloga netko širi.

Kao dokaz prilažemo nalaz vode ispitane na kemijske i mikrobiološke parametre od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije [PDF].

PROJEKT:
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

Cilj projekta
Cilj projekta je stvaranje učinkovitog sustava za pružanje vodnih usluga uz zaštitu okoliša sukladno hrvatskom i europskom zakonodavstvu.

Obuhvat projekta
Projekt odvodnje otpadnih voda aglomeracije Imotski obuhvaća naselja na područja Grada Imotskog i općina Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci kojim je obuhvaćeno sljedeće:

 • izgradnja cca 114 km kanalizacijske mreže
 • rekonstrukcija cca 4,7 km postojeće kanalizacijske mreže
 • izgradnja cca 9 km tlačnih cjevovoda
 • izgradnja 15 crpnih stanica
 • dogradnja UPOV Imotski s povećanjem kapaciteta i stupnja obrade, na 19.100 ES i III. stupnja pročišćavanja
 • izgradnja i uspostava daljinskog nadzora i upravljanja sustava javne odvodnje aglomeracije Imotski
 • nabavljanje opreme za održavanje sustava javne odvodnje aglomeracije Imotski
 • izgradnja kontrolno-mjernih okana i uspostava DMA zona i izgradnja i uspostava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavom vodovoda Imotske krajine,
 • rekonstrukcija oštećenih vodovoda tijekom izgradnje kanalizacijske mreže

Financiranje projekta
Financiranje projekta podijeljeno je u dvije faze:

 • financiranje troškova izgradnje
 • financiranje troškova odražavanja sustava

Preliminarna procjena troškova izgradnje iznosi cca 213 milijuna kuna*, a projekt bi se financirao u sljedećim omjerima:
 

EU Fond 70,14%
Lokalna razina (Vodovod Imotske krajine) 1,17%
Kredit 2,82%
Hrvatske vode 12,94%
Republika Hrvatska 12,94%
Ukupna financijska sredstva 100,00%Preliminarna procjena povećanje troškova održavanja iznosi cca 1,7 milijuna kuna*, a troškovi bi se financirali povećanjem prodajne cijene vode.

* - Grube procjene. Nakon detaljnije analize i dodavanja novih objekata troškovi izgradnje i održavanja će se povećati.

 

 

Cilj projekta

Cilj projekta je stvaranje učinkovitog sustava za pružanje vodnih usluga uz zaštitu okoliša sukladno hrvatskom i europskom zakonodavstvu. 

Obuhvat projekta

Projekt odvodnje otpadnih voda aglomeracije Imotski obuhvaća naselja na područja Grada Imotskog i općina Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci kojim je obuhvaćeno sljedeće:

 • izgradnja cca 114 km kanalizacijske mreže
 • rekonstrukcija cca 4,7 km postojeće kanalizacijske mreže
 • izgradnja cca 9 km tlačnih cjevovoda
 • izgradnja 15 crpnih stanica
 • dogradnja UPOV Imotski s povećanjem kapaciteta i stupnja obrade, na 19.100 ES i III. stupnja pročišćavanja
 • izgradnja i uspostava daljinskog nadzora i upravljanja sustava javne odvodnje aglomeracije Imotski
 • nabavljanje opreme za održavanje sustava javne odvodnje aglomeracije Imotski
 • izgradnja kontrolno-mjernih okana i uspostava DMA zona i izgradnja i uspostava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavom vodovoda Imotske krajine,
 • rekonstrukcija oštećenih vodovoda tijekom izgradnje kanalizacijske mreže.

Financiranje projekta

Financiranje projekta podijeljeno je u dvije faze:

 • financiranje troškova izgradnje
 • financiranje troškova odražavanja sustava

Preliminarna procjena troškova izgradnje iznosi cca 213 milijuna kuna*, a projekt bi se financirao u sljedećim omjerima:

 

EU Fond 70,14%
Lokalna razina (Vodovod Imotske krajine) 1,17%
Kredit 2,82%
Hrvatske vode 12,94%
Republika Hrvatska 12,94%
Ukupna financijska sredstva 100,00%

 

Preliminarna procjena povećanje troškova održavanja iznosi cca 1,7 milijuna kuna*, a troškovi bi se financirali povećanjem prodajne cijene vode.

* - Grube procjene. Nakon detaljnije analize i dodavanja novih objekata troškovi izgradnje i održavanja će se povećati.

Obaviještavaju se potrošači vode na području Općine Proložac te naselja Šumet, Glavina Donja i Vinjani Donji da će zbog neophodne rekonstrukcije vodovodne mreže ostati bez isporuke pitke vode dana 12. 04. 2016. god. (utorak) u vremenu od 08 do 15 sati. Molimo potrošače da osiguraju zalihe vode za potrebe kućanstva. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i pritisku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja. U tom slučaju se preporučuje ispustiti dio zamućene vode prije korištenja radi zaštite uređaja i aparata. Također napominjemo da se radi o sanitarno ispravnoj vodi. Slijedom navedenog, molimo cijenjene korisnike za razumjevanje.

Vodovod Imotske krajine d.o.o.