Obaviještavaju se potrošači vode na području Općine Proložac te naselja Šumet, Glavina Donja i Vinjani Donji da će zbog neophodne rekonstrukcije vodovodne mreže ostati bez isporuke pitke vode dana 12. 04. 2016. god. (utorak) u vremenu od 08 do 15 sati. Molimo potrošače da osiguraju zalihe vode za potrebe kućanstva. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i pritisku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja. U tom slučaju se preporučuje ispustiti dio zamućene vode prije korištenja radi zaštite uređaja i aparata. Također napominjemo da se radi o sanitarno ispravnoj vodi. Slijedom navedenog, molimo cijenjene korisnike za razumjevanje.

Vodovod Imotske krajine d.o.o.

Obavještavaju se svi korisnici vodnih usluga da je temeljem članka 36. Društvenog ugovora i temeljem članka 42. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, dana 27.01.2016. godine, donošena odluka o visini troškova isključenja i ponovnog priključenja uslijed neplaćanja vode u iznosu od 700,00 kn.

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ISKLJUČENJA I PONOVNOG PRIKLJUČENJA

Preuzmite dokument

Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski potpisao je ugovor sa zajednicom izvršitelja na čelu s tvrtkom Hidroing d.o.o. Split o Izradi studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Imotski za sufinanciranje iz EU fondova. Ugovor uključuje izradu:

  • studije izvedivosti s analizom troškova i koristi projekta,
  • studije/elaborata o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i prirodu,
  • aplikaciju za prijavu projekta prema fondovima EU,
  • idejne i glavne projekti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
  • idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
  • dokumentaciju za nadmetanje za provedbu projekta.

Ukupna vrijednost ugovora je 4.718.500 kn (s PDV-om), a rok za izvršenje ugovora je kraj svibnja 2016. godine.

Izrada ugovorene dokumentacije je preduvjet za povlačenja sredstava iz EU fondova radi izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Imotski koja uključuje: Grad Imotski te Općine Proložac, Lokvičići, Podbablje, Zmijavci i Runovići.

Cilj cijelog projekta je osigurati opskrbljenost stanovništva zdravstveno ispravnom pitkom vodom i zaštititi okoliš na način da se komunalne otpadne vode prikupe sustavom javne odvodnje, pročiste na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i tako pročišćene ispuste u okoliš (rijeke, jezera i more)

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.659.080,00 kuna. Ovaj fond je namijenjen državama članicama za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u Europskoj uniji na području prometa i zaštite okoliša. Služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika, kao i promicanju održivog razvoja.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski.

Obavještavaju se poslovni korisnici naših usluga (obveznici javne nabave) da će od 01.01.2016.g.u funkciji biti E-RAČUN , stoga se isti mole da u što kraćem vremenskom roku dostave svoje e-mail adrese u:
Vodovod Imotske krajine d.o.o. ; Blajburška 133 putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona: 021/670-449
Napominjemo da dostava računa neće više biti putem pošte i inkasatora već samo elektronski.