Ovim putem želimo obavijestiti potrošače da voda nije za piće na području Aržana, Sviba, Svibića, Dobranja, Studenaca, Ričica, Prološca Gornjeg i Dolića Drage stoga se iz preventivnih razloga preporuča prokuhavanje vode do daljnjega. Naime, uočen je kvar na klorinatoru te je primijećen i nedostatak klora u vodi. Zbog nastale situacije poduzimaju se sve mjere da se kvar što prije sanira o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.

S obzirom na najavu iznimno niskih temperatura Vodovod Imotske krajine daje priopćenje o potrebi zaštite vodovodnih instalacija od smrzavanja.

Napominjemo da interne vodovodne instalacije čine svi cjevovodi i interni vodomjeri iz šahte priključka (glavnog vodomjera). Za njihovo održavanje su zaduženi korisnici  vodovodne usluge.

Potrebno je zaštititi vodovodne instalacije, prvenstveno oko vodovodnog priključka, te instalacije koje su više izložene hladnoći, kao vanjske slavine, cijevi koje su izvan objekta i u negrijanim objektima, kao što su vikendice, garaže, konabe  i slično .
Sukladno navedenom, potrebno je internu vodovodnu instalaciju, te vodomjer u vodomjernom oknu pravovremeno  zaštititi, kako bi se spriječio  gubitak vode i nepotrebni dodatni troškovi, zidove i poklopac vodomjernog okna preporučljivo  je zaštititi postavljanjem  izolacijskog materijala (deblje tkanine, prekrivači )poput stiropora, stiradura ili vreće napunjene rastresitim  izolacijskim materijalom postavljanjem  u vodomjerno okno.

Na opisan način osigurava se kvalitetna zaštita od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitanje vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.

Za korisnike koji neće duže vrijeme boraviti u svojim objektima preporuča se zatvoriti ventile iza vodomjera i isprazniti internu vodovodnu instalaciju.

Ovim putem želimo obavijestiti potrošače da su danas izmjerene vrijednosti za parametar „mutnoća vode“ u vodoopskrbnom sustavu u značajnom padu te se mjera preporuke prokuhavanja vode ukida. Ostali rezultati kemijske i mikrobiološke analize vode izmjerene od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split su unutar dopuštenih granica.

U Imotskom, 21.12.2017. godine

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE

Ovim putem želimo obavijestiti potrošače da je uslijed većih oborina i jakog vjetra na izvoru Opačac došlo do zamućenja vode i samim time povećanja parametra ''mutnoća vode'' iznad dopuštenih vrijednosti. Rezultati analize ostalih parametara su unutar dopuštenih granica.

Za očekivati je da će u dogledno vrijeme doći do povećanja mutnoće i u vodi koja se koristi iz slavine i to nakon što se isprazne postojeće zalihe vode u vodospremama stoga se iz preventivnih razloga preporuča prokuhavanje vode za piće prije upotrebe.

​VODOVOD IMOTSKE KRAJINE

U Imotskom, 16.12.2017. godine