Cilj projekta

Cilj projekta je stvaranje učinkovitog sustava za pružanje vodnih usluga uz zaštitu okoliša sukladno hrvatskom i europskom zakonodavstvu. 

Obuhvat projekta

Projekt odvodnje otpadnih voda aglomeracije Imotski obuhvaća naselja na područja Grada Imotskog i općina Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci kojim je obuhvaćeno sljedeće:

 • izgradnja cca 114 km kanalizacijske mreže
 • rekonstrukcija cca 4,7 km postojeće kanalizacijske mreže
 • izgradnja cca 9 km tlačnih cjevovoda
 • izgradnja 15 crpnih stanica
 • dogradnja UPOV Imotski s povećanjem kapaciteta i stupnja obrade, na 19.100 ES i III. stupnja pročišćavanja
 • izgradnja i uspostava daljinskog nadzora i upravljanja sustava javne odvodnje aglomeracije Imotski
 • nabavljanje opreme za održavanje sustava javne odvodnje aglomeracije Imotski
 • izgradnja kontrolno-mjernih okana i uspostava DMA zona i izgradnja i uspostava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavom vodovoda Imotske krajine,
 • rekonstrukcija oštećenih vodovoda tijekom izgradnje kanalizacijske mreže.

Financiranje projekta

Financiranje projekta podijeljeno je u dvije faze:

 • financiranje troškova izgradnje
 • financiranje troškova odražavanja sustava

Preliminarna procjena troškova izgradnje iznosi cca 213 milijuna kuna*, a projekt bi se financirao u sljedećim omjerima:

 

EU Fond 70,14%
Lokalna razina (Vodovod Imotske krajine) 1,17%
Kredit 2,82%
Hrvatske vode 12,94%
Republika Hrvatska 12,94%
Ukupna financijska sredstva 100,00%

 

Preliminarna procjena povećanje troškova održavanja iznosi cca 1,7 milijuna kuna*, a troškovi bi se financirali povećanjem prodajne cijene vode.

* - Grube procjene. Nakon detaljnije analize i dodavanja novih objekata troškovi izgradnje i održavanja će se povećati.

Obaviještavaju se potrošači vode na području Općine Proložac te naselja Šumet, Glavina Donja i Vinjani Donji da će zbog neophodne rekonstrukcije vodovodne mreže ostati bez isporuke pitke vode dana 12. 04. 2016. god. (utorak) u vremenu od 08 do 15 sati. Molimo potrošače da osiguraju zalihe vode za potrebe kućanstva. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i pritisku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja. U tom slučaju se preporučuje ispustiti dio zamućene vode prije korištenja radi zaštite uređaja i aparata. Također napominjemo da se radi o sanitarno ispravnoj vodi. Slijedom navedenog, molimo cijenjene korisnike za razumjevanje.

Vodovod Imotske krajine d.o.o.

Obavještavaju se svi korisnici vodnih usluga da je temeljem članka 36. Društvenog ugovora i temeljem članka 42. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, dana 27.01.2016. godine, donošena odluka o visini troškova isključenja i ponovnog priključenja uslijed neplaćanja vode u iznosu od 700,00 kn.

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ISKLJUČENJA I PONOVNOG PRIKLJUČENJA

Preuzmite dokument

Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski potpisao je ugovor sa zajednicom izvršitelja na čelu s tvrtkom Hidroing d.o.o. Split o Izradi studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Imotski za sufinanciranje iz EU fondova. Ugovor uključuje izradu:

 • studije izvedivosti s analizom troškova i koristi projekta,
 • studije/elaborata o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i prirodu,
 • aplikaciju za prijavu projekta prema fondovima EU,
 • idejne i glavne projekti sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
 • idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 • dokumentaciju za nadmetanje za provedbu projekta.

Ukupna vrijednost ugovora je 4.718.500 kn (s PDV-om), a rok za izvršenje ugovora je kraj svibnja 2016. godine.

Izrada ugovorene dokumentacije je preduvjet za povlačenja sredstava iz EU fondova radi izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Imotski koja uključuje: Grad Imotski te Općine Proložac, Lokvičići, Podbablje, Zmijavci i Runovići.

Cilj cijelog projekta je osigurati opskrbljenost stanovništva zdravstveno ispravnom pitkom vodom i zaštititi okoliš na način da se komunalne otpadne vode prikupe sustavom javne odvodnje, pročiste na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i tako pročišćene ispuste u okoliš (rijeke, jezera i more)

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.659.080,00 kuna. Ovaj fond je namijenjen državama članicama za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u Europskoj uniji na području prometa i zaštite okoliša. Služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika, kao i promicanju održivog razvoja.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda Imotske krajine d.o.o. Imotski.