S obzirom na najavu iznimno niskih temperatura Vodovod Imotske krajine daje priopćenje o potrebi zaštite vodovodnih instalacija od smrzavanja.

Napominjemo da interne vodovodne instalacije čine svi cjevovodi i interni vodomjeri iz šahte priključka (glavnog vodomjera). Za njihovo održavanje su zaduženi korisnici  vodovodne usluge.

Potrebno je zaštititi vodovodne instalacije, prvenstveno oko vodovodnog priključka, te instalacije koje su više izložene hladnoći, kao vanjske slavine, cijevi koje su izvan objekta i u negrijanim objektima, kao što su vikendice, garaže, konabe  i slično .
Sukladno navedenom, potrebno je internu vodovodnu instalaciju, te vodomjer u vodomjernom oknu pravovremeno  zaštititi, kako bi se spriječio  gubitak vode i nepotrebni dodatni troškovi, zidove i poklopac vodomjernog okna preporučljivo  je zaštititi postavljanjem  izolacijskog materijala (deblje tkanine, prekrivači )poput stiropora, stiradura ili vreće napunjene rastresitim  izolacijskim materijalom postavljanjem  u vodomjerno okno.

Na opisan način osigurava se kvalitetna zaštita od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitanje vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.

Za korisnike koji neće duže vrijeme boraviti u svojim objektima preporuča se zatvoriti ventile iza vodomjera i isprazniti internu vodovodnu instalaciju.

Ovim putem želimo obavijestiti potrošače da su danas izmjerene vrijednosti za parametar „mutnoća vode“ u vodoopskrbnom sustavu u značajnom padu te se mjera preporuke prokuhavanja vode ukida. Ostali rezultati kemijske i mikrobiološke analize vode izmjerene od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split su unutar dopuštenih granica.

U Imotskom, 21.12.2017. godine

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE

Ovim putem želimo obavijestiti potrošače da je uslijed većih oborina i jakog vjetra na izvoru Opačac došlo do zamućenja vode i samim time povećanja parametra ''mutnoća vode'' iznad dopuštenih vrijednosti. Rezultati analize ostalih parametara su unutar dopuštenih granica.

Za očekivati je da će u dogledno vrijeme doći do povećanja mutnoće i u vodi koja se koristi iz slavine i to nakon što se isprazne postojeće zalihe vode u vodospremama stoga se iz preventivnih razloga preporuča prokuhavanje vode za piće prije upotrebe.

​VODOVOD IMOTSKE KRAJINE

U Imotskom, 16.12.2017. godine

Obavijest potrošačima,

ovim putem želimo demantirati natpise da je voda iz vodoopskrbnog sustava Imotske krajine zagađena kanalizacijskim fekalijama. Naime, pojavile su se priče da je došlo do zagađenja izvora Opačac te da voda nije za piće. Ovim putem iste želimo oštro demantirati te poručiti građanima da je voda ispravna i sukladna Pravilniku o kvaliteti vode za piće.

Mi svakodnevno monitoriramo vodu te ukoliko bilo koji parametar odstupa od Pravilnika dužni smo obavijestiti javnost, stoga možemo reći da su sve ovo samo neistine i špekulacije koje, ne znamo iz kojeg razloga netko širi.

Kao dokaz prilažemo nalaz vode ispitane na kemijske i mikrobiološke parametre od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije [PDF].

PROJEKT:
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

Cilj projekta
Cilj projekta je stvaranje učinkovitog sustava za pružanje vodnih usluga uz zaštitu okoliša sukladno hrvatskom i europskom zakonodavstvu.

Obuhvat projekta
Projekt odvodnje otpadnih voda aglomeracije Imotski obuhvaća naselja na područja Grada Imotskog i općina Podbablje, Proložac, Runovići i Zmijavci kojim je obuhvaćeno sljedeće:

 • izgradnja cca 114 km kanalizacijske mreže
 • rekonstrukcija cca 4,7 km postojeće kanalizacijske mreže
 • izgradnja cca 9 km tlačnih cjevovoda
 • izgradnja 15 crpnih stanica
 • dogradnja UPOV Imotski s povećanjem kapaciteta i stupnja obrade, na 19.100 ES i III. stupnja pročišćavanja
 • izgradnja i uspostava daljinskog nadzora i upravljanja sustava javne odvodnje aglomeracije Imotski
 • nabavljanje opreme za održavanje sustava javne odvodnje aglomeracije Imotski
 • izgradnja kontrolno-mjernih okana i uspostava DMA zona i izgradnja i uspostava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavom vodovoda Imotske krajine,
 • rekonstrukcija oštećenih vodovoda tijekom izgradnje kanalizacijske mreže

Financiranje projekta
Financiranje projekta podijeljeno je u dvije faze:

 • financiranje troškova izgradnje
 • financiranje troškova odražavanja sustava

Preliminarna procjena troškova izgradnje iznosi cca 213 milijuna kuna*, a projekt bi se financirao u sljedećim omjerima:
 

EU Fond 70,14%
Lokalna razina (Vodovod Imotske krajine) 1,17%
Kredit 2,82%
Hrvatske vode 12,94%
Republika Hrvatska 12,94%
Ukupna financijska sredstva 100,00%Preliminarna procjena povećanje troškova održavanja iznosi cca 1,7 milijuna kuna*, a troškovi bi se financirali povećanjem prodajne cijene vode.

* - Grube procjene. Nakon detaljnije analize i dodavanja novih objekata troškovi izgradnje i održavanja će se povećati.