Naručitelj: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski je uvrstio novi dokument/promijenio postojeći (Dokumentacija o nabavi) za postupak UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski.

Dokument možete preuzeti ovdje.

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2861836

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr.

Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Objava: Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 4.6.2019.,
Broj objave: 2019/S 0F5-0022650.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.  za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski je uspješno zaprimljena i biti će poslana u Službeni list Europske unije: 4.6.2019.,
Broj objave: 2019/S 0F5-0022650.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izbor niku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.

Zaključak, poziv vlasnicima nekretnina Podsustav Proložac - sekundarna mreža za nepotpuno izvlaštenje u svrhu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski, preuzmite ovdje.