Uprava

Uprava Društva vodi poslovanje Društva i upravlja njezinom imovinom sukladno zakonu, Društvenom ugovoru, te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. U vođenju poslova Uprava je dužna i ovlaštena poduzimate sve radnje i donositi sve odluke koje smatra potrebitim za uspješno vođenje poslova Društva i njezino djelovanje. Sastoji se od jednog člana, direktora Društva, u mandatu od 5 godina.

Član Uprave – Direktor Društva je Luka Ćorić, dipl.ing.

tel: 021/843–550