Pristup informacijama

U skladu s pozitivnim propisima zakona Republike Hrvatske, Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti ovdje.

Odluku o određivanju službenika za informiranje možete preuzeti ovdje.