Nadzorni odbor

Članove Nadzornog odbora Društva imenuje i opoziva Skupština Društva. Po jednog člana predlažu Grad Imotski,  Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodoma i radnici Društva te četiri člana sve općine zajedno. Imenuje i opoziva člana Uprave društva, nadzire vođenje poslova Duštva, daje suglasnost na cijenu komunalnih usluga i općih akata Društva. Izravno ili putem ugovorenih stručnjaka ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge isprave u svezi poslovanja Društva. Pregledava godišnje izvještaje Društva, po potrebi saziva Skupštinu Društva te obavlja druge zadaće, koje su mu povjerene zakonom ili Društvenim ugovorom.

Nadzorni odbor Vodovoda Imotske krajine d.o.o. broji 7 članova, a mandat im traje 4 godine:

NADZORNI ODBOR:

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

PREDSTAVNIK

FUNKCIJA

Splitsko-dalmatinska županija

Jadranka Brečić

predsjednica

Radnici

Željko Topić

zamjenik predsjednice

Grad Imotski

Damjan Vujčić

član

Općina Zmijavci

Dr. Jakov Todorić

član

Općina Podbablje

Marko Jonjić

član

Općina Lokvičići

Ivica Jurić Kaćunić

član

Općina Cista Provo

Tomislav Šitum

član