Javna nabava

REGISTAR UGOVORA u 2018.godini

Preuzmite dokument [DOCX]


Dokumentacija za nadmetanje za projekt
„VODOOPSKRBA OPĆINE ZAGVOZD, Cjevovod Krstatice - Slivno i ogranci za Radiće, Bakote, Erceze, Prodane i Pružiće“

Preuzmite dokument [ZIP]


PRAVILNIK O PROVOĐENJU JEDNOSTAVNE NABAVE

Preuzmite dokument [PDF]


Izvješća za projekt
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument [ZIP]


Dokumentacija za nadmetanje za projekt
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument [ZIP]


IZJAVA O POSTOJANJU/NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 90/2011)
za čelnika tijela naručitelja/člana upravnog tijela naručitelja/člana nadzornog tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)

Preuzmite dokument [PDF]


PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. IMOTSKI U SUKOBU INTERESA

Preuzmite dokument [PDF]