Javna nabava

UGOVOR O USLUGAMA TEHNIČKE I ADMINISTRATIVNE PODRŠKE UPRAVLJANJA PROJEKTOM
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument [PDF]


Objava 2019/S 0F6-0040677 -"Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava - Rezultati postupka nabave" je zaprimljena za slanje u Elektronički oglasnik Europske unije

Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava - Rezultati postupka nabave za postupak: UPRAVLJANJE PROJEKTOM izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski je uspješno zaprimljena i biti će poslana u Službeni list Europske unije: 15.10.2019.,
Broj objave: 2019/S 0F6-0040677.

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.


REGISTAR UGOVORA u 2018.godini

Preuzmite dokument [DOCX]


Dokumentacija za nadmetanje za projekt
„VODOOPSKRBA OPĆINE ZAGVOZD, Cjevovod Krstatice - Slivno i ogranci za Radiće, Bakote, Erceze, Prodane i Pružiće“

Preuzmite dokument [ZIP]


PRAVILNIK O PROVOĐENJU JEDNOSTAVNE NABAVE

Preuzmite dokument [PDF]


Izvješća za projekt
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument [ZIP]


Dokumentacija za nadmetanje za projekt
„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Preuzmite dokument [ZIP]


IZJAVA O POSTOJANJU/NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE" BR. 90/2011)
za čelnika tijela naručitelja/člana upravnog tijela naručitelja/člana nadzornog tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)

Preuzmite dokument [PDF]


PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. IMOTSKI U SUKOBU INTERESA

Preuzmite dokument [PDF]