Menu Close

Moj račun

Vodovod Imotske krajine d.o.o. obvještava svoje korisnike da putem web stranice http://www.vik.komunalno.com/ mogu koristiti novu uslugu pod nazivom ”Moj račun”.

Aplikacija VIK KOMUNALNO je namijenjena svim korisnicima tvrtke Vodovod Imotske krajine d.o.o.

Aplikaciji se pristupa putem web stranice http://www.vik.komunalno.com/ upisivanjem korisničkog imena i lozinke, a isti se nalaze na svakom poslanom računu korisnika.

Prijavljivanjem u sustav možete doći do slijedećih informacija i radnji: pregled izdanih računa, pregled očitanja i potrošnje u proteklim razdobljima, pregled zaduženja i uplata.

Login na Moj račun
http://www.vik.komunalno.com/